Clwb Golff Y Bala Golf Club © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Ffioedd Cyfraddau Chwarae 2023
Cysylltwch â'r Clwb at swyddfa@golffbala.co.uk gyda unrhyw ymholiad i wirio argaeledd amseroedd chwarae ar benwythnosau. Bydd darpariaeth i archebu amseroedd dros y we ar gael yn hwyrach eleni Cymdeithasau / Partïon Golff Mae modd negodi gostyngiad yn ddibynnol ar niferoedd eich grŵp. Anfonwch ebost at swyddfa@golffbala.co.uk gyda’ch anghenion. Trwy drefniant ymlaen llaw, gallwn ddarparu unrhyw becyn yr ydych yn dymuno gan gynnwys arlwyo byrbrydau ysgafn i brydau tri chwrs.
Os yn chwarae gydag aelod - 50% o'r uchod Dalier Sylw – mae’r amseroedd chwarae i ymwelwyr wedi ei gyfyngu yn gyffredinol ar benwythnosau fel a ganlyn: rhwng 10:00 a 10:30 a rhwng 14:00 a 14:30
CYFEIRIAD Bala Golf Club Penlan, Bala Gwynedd LL23 7YD
CYSYLLTU Ffon: 01678 520359 Ebost: swyddfa@golffbala.co.uk
Haf (Ebrill i Medi)
Gaeaf (Hydref i Mawrth)
10 Twll
18 Twll
10 Twll
18 Twll
Llun i Gwener
£15
£25
£10
£15
Penwythnosau a Gwyliau Banc
£20
£30
£10
£15

Clwb Golff Y Bala Golf Club © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs

Ffioedd Cyfraddau Chwarae 2023
Cysylltwch â'r Clwb at swyddfa@golffbala.co.uk gyda unrhyw ymholiad i wirio argaeledd amseroedd chwarae ar benwythnosau. Bydd darpariaeth i archebu amseroedd dros y we ar gael yn hwyrach eleni Cymdeithasau / Partïon Golff Mae modd negodi gostyngiad yn ddibynnol ar niferoedd eich grŵp. Anfonwch ebost at swyddfa@golffbala.co.uk gyda’ch anghenion. Trwy drefniant ymlaen llaw, gallwn ddarparu unrhyw becyn yr ydych yn dymuno gan gynnwys arlwyo byrbrydau ysgafn i brydau tri chwrs.
Os yn chwarae gydag aelod - 50% o'r uchod Dalier Sylw – mae’r amseroedd chwarae i ymwelwyr wedi ei gyfyngu yn gyffredinol ar benwythnosau fel a ganlyn: rhwng 10:00 a 10:30 a rhwng 14:00 a 14:30
CYFEIRIAD Bala Golf Club Penlan, Bala Gwynedd LL23 7YD
CYSYLLTU Ffon: 01678 520359 Ebost: balagolf@btconnect.com
Haf (Ebrill i Medi)
Gaeaf (Hydref i Mawrth)
10 Twll
18 Twll
10 Twll
18 Twll
Llun i Gwener
£15
£25
£10
£15
Penwythnosau a Gwyliau Banc
£20
£30
£10
£15

Clwb Golff Y Bala Golf Club

Tel: 01678 520359

Clwb Golff Y Bala Golf Club

Tel: 01678 520359