Clwb Golff Y Bala Golf Club © 2021 Website designed and maintained by H G Web Designs

Ffioedd Cyfraddau Chwarae 2020/21
18 twll
Dydd Llun i Ddydd Gwener
£20
10 twll
Dydd Llun i Ddydd Gwener
£15
18 twll
Penwythnosau a Gwyliau Banc
£25
10 twll
Penwythnosau a Gwyliau Banc
£20
Gostyngiad yn y cyfraddau uwch pan fydd 'Rheolau'r Gaeaf' mewn grym. Ffioedd Gwyrdd Gaeaf [Tachwedd i Ebrill] - £ 10 (18 Tyllau) / £ 5 (10 twll) Cysylltwch â'r Clwb gyda unrhyw ymholiad i wirio argaeledd chwarae ar y penwythnosau. 01678 520359 / balagolf@btconnect.com Cymdeithasau / Partïon Golff Mae cyfraddau is ar gael yn ddibynnol ar y niferoedd sy'n rhan o unrhyw barti/grŵp. cysylltwch â'r Ysgrifennydd i gael mwy o fanylion. Gallwn ddarparu unrhyw becyn yr ydych yn dymuno gan gynnwys pecynnau arlwyo o fyrbrydau ysgafn i giniawau 3 chwrs. Archebwch trwy ffonio'r clwb: 01678520359 / e-bost / negesydd
Os yn chwarae gydag aelod - 50% o'r uchod Dalier Sylw – mae’r amser chwarae i ymwelwyr wedi ei gyfyngu ar ben wythnosau fel a ganlyn- rhwng 10:00 a 10:30. y bore neu rhwng 2:00 a 2:30 y prynhawn
CYFEIRIAD Bala Golf Club Penlan, Bala Gwynedd LL23 7YD
CYSYLLTU Ffon: 01678 520359 Ebost: balagolf@btconnect.com

Clwb Golff Y Bala Golf Club © 2021

Website designed and maintained by H G Web Designs

Ffioedd Cyfraddau Chwarae 2020/21
18 twll
Dydd Llun i Ddydd Gwener
£20
10 twll
Dydd Llun i Ddydd Gwener
£15
18 twll
Penwythnosau a Gwyliau Banc
£25
10 twll
Penwythnosau a Gwyliau Banc
£20
Gostyngiad yn y cyfraddau uwch pan fydd 'Rheolau'r Gaeaf' mewn grym. Ffioedd Gwyrdd Gaeaf [Tachwedd i Ebrill] - £ 10 (18 Tyllau) / £ 5 (10 twll) Cysylltwch â'r Clwb gyda unrhyw ymholiad i wirio argaeledd chwarae ar y penwythnosau. 01678 520359 / balagolf@btconnect.com Cymdeithasau / Partïon Golff Mae cyfraddau is ar gael yn ddibynnol ar y niferoedd sy'n rhan o unrhyw barti/grŵp. cysylltwch â'r Ysgrifennydd i gael mwy o fanylion. Gallwn ddarparu unrhyw becyn yr ydych yn dymuno gan gynnwys pecynnau arlwyo o fyrbrydau ysgafn i giniawau 3 chwrs. Archebwch trwy ffonio'r clwb: 01678520359 / e-bost / negesydd
Os yn chwarae gydag aelod - 50% o'r uchod Dalier Sylw – mae’r amser chwarae i ymwelwyr wedi ei gyfyngu ar ben wythnosau fel a ganlyn- rhwng 10:00 a 10:30. y bore neu rhwng 2:00 a 2:30 y prynhawn
CYFEIRIAD Bala Golf Club Penlan, Bala Gwynedd LL23 7YD
CYSYLLTU Ffon: 01678 520359 Ebost: balagolf@btconnect.com

Clwb Golff Y Bala Golf Club

Tel: 01678 520359

Clwb Golff Y Bala Golf Club

Tel: 01678 520359