Clwb Golff Y Bala Golf Club © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Y Cwrs Hanes Cafodd Clwb Golff y Bala ei adleoli ym Mhenlan ym 1928 o lannau’r Afon Ddyfrdwy, lle roedd chwarae'n ymarferol amhosibl yn ystod misoedd y gaeaf oherwydd llifogydd cyson. Adeiladwyd y clwb presennol ym 1973. Mae natur yn darparu’r her a’r amddiffyniad angenrheidiol ar y cwrs ac yn cynnig sialens diddorol i golffwyr o bob safon. Dylinwyd y cwrs gan y diweddar Syd Collins, golffiwr adnabyddus o Landudno a fanteisiodd ar y tir luniad naturiol a gynigir gan y safle.
CAM WRTH GAM
SCORECARD
CYFEIRIAD Bala Golf Club Penlan, Bala Gwynedd LL23 7YD
CYSYLLTU Ffon: 01678 520359 Ebost: swyddfa@golffbala.co.uk
Y Cwrs Hanes Cafodd Clwb Golff y Bala ei adleoli ym Mhenlan ym 1928 o lannau’r Afon Ddyfrdwy, lle roedd chwarae'n ymarferol amhosibl yn ystod misoedd y gaeaf oherwydd llifogydd cyson. Adeiladwyd y clwb presennol ym 1973. Mae natur yn darparu’r her a’r amddiffyniad angenrheidiol ar y cwrs ac yn cynnig sialens diddorol i golffwyr o bob safon. Dylinwyd y cwrs gan y diweddar Syd Collins, golffiwr adnabyddus o Landudno a fanteisiodd ar y tir luniad naturiol a gynigir gan y safle.
CAM WRTH GAM
SCORECARD
CYFEIRIAD Bala Golf Club Penlan, Bala Gwynedd LL23 7YD
CYSYLLTU Ffon: 01678 520359 Ebost: balagolf@btconnect.com

Clwb Golff Y Bala Golf Club © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs

Clwb Golff Y Bala Golf Club

Tel: 01678 520359

Clwb Golff Y Bala Golf Club

Tel: 01678 520359