Clwb Golff Y Bala Golf Club © 2021 Website designed and maintained by H G Web Designs

Y Cwrs Hanes Cafodd Clwb Golff y Bala ei adleoli ym Mhenlan ym 1928 o lannau’r Afon Ddyfrdwy, lle roedd chwarae'n ymarferol amhosibl yn ystod misoedd y gaeaf oherwydd llifogydd cyson. Adeiladwyd y clwb presennol ym 1973. Mae natur yn darparu’r her a’r amddiffyniad angenrheidiol ar y cwrs ac yn cynnig sialens diddorol i golffwyr o bob safon. Dylinwyd y cwrs gan y diweddar Syd Collins, golffiwr adnabyddus o Landudno a fanteisiodd ar y tir luniad naturiol a gynigir gan y safle.
CAM WRTH GAM
SCORECARD
Hole
Name
Par
SI
Yards
Hole
Name
Par
SI
Yards
1
3
1
231
10
4
2
368
2
4
3
398
11
3
8
230
3
3
9
246
12
4
4
351
4
4
5
351
13
4
12
298
5
4
16
286
14
4
13
300
6
4
14
300
15
4
18
260
7
4
17
260
16
3
6
200
8
3
7
200
17
4
10
291
9
4
11
300
18
3
15
161
out
33
2572
in
2459
out
33
2572
in
33
2459
Total
66
5031
Whites / Cystadleuaeth
Hole
Name
Par
SI
Yards
Hole
Name
Par
SI
Yards
1
3
1
144/231
10
4
2
356
2
4
3
343
11
3
8
214
3
3
9
235
12
4
4
344
4
4
5
344
13
4
12
268
5
4
16
268
14
4
13
288
6
4
14
288
15
4
18
252
7
4
17
252
16
3
6
195
8
3
7
195
17
4
10
285
9
4
11
294
18
3
15
153
out
33
2374
in
33
2335
out
33
2374
in
33
2335
Total
66
4729
Melyn / Dynion
Hole
Name
Par
SI
Yards
Hole
Name
Par
SI
Yards
1
3/4
7
144/194
10
4
12
268
2
4
2
315
11
3
16
192
3
3
17
192
12
4
1
268
4
4
3
268
13
4
14
242
5
4
13
242
14
4
8
244
6
4
15
244
15
4
10
229
7
4
11
229
16
3
4
181
8
3
5
181
17
4
6
292
9
4
9
292
18
3
18
149
out
33/34
2107/2157
in
33
2065
out
33
2107/2157
in
33
2065
Total
66
4222
Merched
CYFEIRIAD Bala Golf Club Penlan, Bala Gwynedd LL23 7YD
CYSYLLTU Ffon: 01678 520359 Ebost: balagolf@btconnect.com
Y Cwrs Hanes Cafodd Clwb Golff y Bala ei adleoli ym Mhenlan ym 1928 o lannau’r Afon Ddyfrdwy, lle roedd chwarae'n ymarferol amhosibl yn ystod misoedd y gaeaf oherwydd llifogydd cyson. Adeiladwyd y clwb presennol ym 1973. Mae natur yn darparu’r her a’r amddiffyniad angenrheidiol ar y cwrs ac yn cynnig sialens diddorol i golffwyr o bob safon. Dylinwyd y cwrs gan y diweddar Syd Collins, golffiwr adnabyddus o Landudno a fanteisiodd ar y tir luniad naturiol a gynigir gan y safle.
CAM WRTH GAM
SCORECARD
Ho le
Name
Pa r
SI
Yar ds
Hol e
Name
Par
SI
Yar ds
1
3
1
231
10
4
2
368
2
4
3
398
11
3
8
230
3
3
9
246
12
4
4
351
4
4
5
351
13
4
12
298
5
4
16
286
14
4
13
300
6
4
14
300
15
4
18
260
7
4
17
260
16
3
6
200
8
3
7
200
17
4
10
291
9
4
11
300
18
3
15
161
out
33
2572
in
2459
out
33
2572
in
33
2459
Total
66
5031
Whites / Cystadleuaeth
Ho le
Name
Pa r
SI
Yar ds
Hol e
Name
Par
SI
Yar ds
1
3
1
144/2 31
10
4
2
356
2
4
3
343
11
3
8
214
3
3
9
235
12
4
4
344
4
4
5
344
13
4
12
268
5
4
16
268
14
4
13
288
6
4
14
288
15
4
18
252
7
4
17
252
16
3
6
195
8
3
7
195
17
4
10
285
9
4
11
294
18
3
15
153
out
33
2374
in
33
2335
out
33
2374
in
33
2335
Total
66
4729
Melyn / Dynion
Ho le
Name
Pa r
SI
Yar ds
Hol e
Name
Par
SI
Yar ds
1
3/4
7
144/1 94
10
4
12
268
2
4
2
315
11
3
16
192
3
3
17
192
12
4
1
268
4
4
3
268
13
4
14
242
5
4
13
242
14
4
8
244
6
4
15
244
15
4
10
229
7
4
11
229
16
3
4
181
8
3
5
181
17
4
6
292
9
4
9
292
18
3
18
149
out
33/ 34
2107/ 2157
in
33
2065
out
33
2107/ 2157
in
33
2065
Total
66
4222
Merched
CYFEIRIAD Bala Golf Club Penlan, Bala Gwynedd LL23 7YD
CYSYLLTU Ffon: 01678 520359 Ebost: balagolf@btconnect.com

Clwb Golff Y Bala Golf Club © 2021

Website designed and maintained by H G Web Designs

Clwb Golff Y Bala Golf Club

Tel: 01678 520359

Clwb Golff Y Bala Golf Club

Tel: 01678 520359