Clwb Golff Y Bala Golf Club © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Llogi’r Clwb! Mae gan Clwb Golff y Bala adeilad gyda golygfeydd godidog o gefn gwlad Cymru. Lleoliad perffaith i ymlacio gyda diod ar ôl rownd neu i ddod â'ch ffrindiau i fwynhau bwyd cartref safonol. Rydym yn cynnig lleoliad ar gyfer pob achlysur. Mae ein hawyrgylch croesawgar a lleoliad cefn gwlad swynol Clwb Golff y Bala yn ein gwneud yn ddewis delfrydol ar gyfer unrhyw achlysur. Achlysuron arbennig fel penblwyddi neu fedydd Cyfarfodydd a Digwyddiadau Cynadleddau Swper a chinio ar gyfer cymdeithasau Derbyniadau Angladd Mae croeso i chi gysylltu â Rita Jones, Stiward y Clwb ar 07789 481766 i drafod unrhyw un o'r pecynnau uchod. Gall Clwb Golff Y Bala ddarparu ar gyfer pob math o achlysuron a phartïon, cynadleddau, neu gyfarfodydd am brisiau cystadleuol. Anfonwch e-bost at swyddfa@golffbala.co.uk gyda'ch gofynion a byddwn yn ymateb mor gyflym ag y gallwn.
CYFEIRIAD Bala Golf Club Penlan, Bala Gwynedd LL23 7YD
CYSYLLTU Ffon: 01678 520359 Ebost: swyddfa@golffbala.co.uk
Llogi’r Clwb! Mae gan Clwb Golff y Bala adeilad gyda golygfeydd godidog o gefn gwlad Cymru. Lleoliad perffaith i ymlacio gyda diod ar ôl rownd neu i ddod â'ch ffrindiau i fwynhau bwyd cartref safonol. Rydym yn cynnig lleoliad ar gyfer pob achlysur. Mae ein hawyrgylch croesawgar a lleoliad cefn gwlad swynol Clwb Golff y Bala yn ein gwneud yn ddewis delfrydol ar gyfer unrhyw achlysur. Achlysuron arbennig fel penblwyddi neu fedydd Cyfarfodydd a Digwyddiadau Cynadleddau Swper a chinio ar gyfer cymdeithasau Derbyniadau Angladd Mae croeso i chi gysylltu â Rita Jones, Stiward y Clwb ar 07789 481766 i drafod unrhyw un o'r pecynnau uchod. Gall Clwb Golff Y Bala ddarparu ar gyfer pob math o achlysuron a phartïon, cynadleddau, neu gyfarfodydd am brisiau cystadleuol. Anfonwch e-bost at swyddfa@golffbala.co.uk gyda'ch gofynion a byddwn yn ymateb mor gyflym ag y gallwn.
CYFEIRIAD Bala Golf Club Penlan, Bala Gwynedd LL23 7YD
CYSYLLTU Ffon: 01678 520359 Ebost: balagolf@btconnect.com

Clwb Golff Y Bala Golf Club © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs

Clwb Golff Y Bala Golf Club

Tel: 01678 520359

Clwb Golff Y Bala Golf Club

Tel: 01678 520359