Clwb Golff Y Bala Golf Club © 2021 Website designed and maintained by H G Web Designs

Llogwch yr adeilad am gyfer unrhyw achlysur! Mae gan Glwb Golff y Bala adeilad sy'n cynnwys golygfeydd godidog o gefn gwlad rhagorol Cymru. Lleoliad perffaith i ymlacio gyda diod ar ôl gêm neu i ddod â'ch ffrindiau i fwynhau bwyd safonol am bris rhesymol. Rydym yn cynnig lleoliad ar gyfer pob achlysur, mae ein awyrgylch croesawgar a lleoliad cefn gwlad swynol Clwb Golff y Bala, yn gwneud ein lleoliad yn ddewis hyfryd ar gyfer unrhyw achlysur. Achlysuron arbennig fel penblwyddi neu fedydd Cyfarfodydd a Digwyddiadau Cynadleddau Swper a chinio ar gyfer cymdeithasau Derbyniadau Angladd Mae croeso i chi gysylltu â Rita Jones, Rheolwr y Clwb i drafod unrhyw un o'r pecynnau uchod. Cysylltwch â'n Rheolwr Clwb ar 01678 520359. Lawrlwythwch ein bwydlenni:
CYFEIRIAD Bala Golf Club Penlan, Bala Gwynedd LL23 7YD
CYSYLLTU Ffon: 01678 520359 Ebost: balagolf@btconnect.com
Llogwch yr adeilad am gyfer unrhyw achlysur! Mae gan Glwb Golff y Bala adeilad sy'n cynnwys golygfeydd godidog o gefn gwlad rhagorol Cymru. Lleoliad perffaith i ymlacio gyda diod ar ôl gêm neu i ddod â'ch ffrindiau i fwynhau bwyd safonol am bris rhesymol. Rydym yn cynnig lleoliad ar gyfer pob achlysur, mae ein awyrgylch croesawgar a lleoliad cefn gwlad swynol Clwb Golff y Bala, yn gwneud ein lleoliad yn ddewis hyfryd ar gyfer unrhyw achlysur. Achlysuron arbennig fel penblwyddi neu fedydd Cyfarfodydd a Digwyddiadau Cynadleddau Swper a chinio ar gyfer cymdeithasau Derbyniadau Angladd Mae croeso i chi gysylltu â Rita Jones, Rheolwr y Clwb i drafod unrhyw un o'r pecynnau uchod. Cysylltwch â'n Rheolwr Clwb ar 01678 520359. Lawrlwythwch ein bwydlenni:
CYFEIRIAD Bala Golf Club Penlan, Bala Gwynedd LL23 7YD
CYSYLLTU Ffon: 01678 520359 Ebost: balagolf@btconnect.com

Clwb Golff Y Bala Golf Club © 2021

Website designed and maintained by H G Web Designs

Clwb Golff Y Bala Golf Club

Tel: 01678 520359

Clwb Golff Y Bala Golf Club

Tel: 01678 520359