Clwb Golff Y Bala Golf Club © 2021 Website designed and maintained by H G Web Designs

Ymunwch â Chlwb Golff Y Bala Mae gan y Clwb gynigion aelodaeth amrywiol gyda chyfraddau gostyngedig sylweddol ar gyfer henoed a gostyngiadau cysylltiedig ag oedran i blant iau ac oedolion ifanc. Mae aelodaeth haf 4 mis ac aelodaeth cymdeithasol ar gael hefyd. Mae ymwelwyr ac aelodau newydd i Glwb Golff y Bala yn sicr o gael croeso cyfeillgar. Am ragor o wybodaeth ac am brisiau arbennig neu ar sut i ymuno, cysylltwch a’r Ysgrifennydd / Rheolwr; Rhys Jones ar (01678) 520359. Manteision ymuno â Chlwb Golff Y Bala Ymuno’n swyddogol o'r GUW (Undeb Golff Cymru) Mynediad i'r cwrs golff yn rhad ac am ddim trwy gydol y flwyddyn Cyfle i logi locr Lle parcio Llogi cyfleusterau Clwb Golff y Bala am ddim Mae ein pecynnau Aelodaeth yn cynnwys: Pecyn ‘Member get Member’ Bydd aelodau presennol sy'n cyflwyno aelod newydd neu'n ailgyflwyno cyn-aelod (rhaid i'r aelodaeth fod wedi dod i ben am ddwy flynedd) yn derbyn gostyngiad o £50 tra bydd yr aelod newydd yn derbyn gostyngiad o £100 ar ei aelodaeth blwyddyn gyntaf. Taliad Aelodaeth / Gorchymyn Sefydlog (dros 10 mis) Gwryw £365 (taliadau S.O misol o £36.50) Benyw £365 (taliadau S.O misol o £36.50) Bargeinion Aelodaeth sy'n Gysylltiedig ag Oedran 19 a 20 oed = 25% o'r Tanysgrifiad Llawn 21 a 22 oed = 50% o'r Tanysgrifiad Llawn Yn 23 a 24 oed = 75% o'r Tanysgrifiad Llawn Cynigion Arbennig Aelodaeth Gaeaf [Hydref i Fawrth] = £100 Aelodaeth 4 Mis = dewis a dewis eich 4 mis rhwng £ 100 a £180 Myfyriwr Llawn Amser = £70 Aelod o'r Wlad = £175 Ffurflen aelodaeth Lawr lwythwch ffurflen aelodaeth Clwb Golff y Bala a dychwelyd i sylw Ysgrifennydd y clwb - llawrlwythwch yma.
CYFEIRIAD Bala Golf Club Penlan, Bala Gwynedd LL23 7YD
CYSYLLTU Ffon: 01678 520359 Ebost: balagolf@btconnect.com

Clwb Golff Y Bala Golf Club © 2021

Website designed and maintained by H G Web Designs

Ymunwch â Chlwb Golff Y Bala Mae gan y Clwb gynigion aelodaeth amrywiol gyda chyfraddau gostyngedig sylweddol ar gyfer henoed a gostyngiadau cysylltiedig ag oedran i blant iau ac oedolion ifanc. Mae aelodaeth haf 4 mis ac aelodaeth cymdeithasol ar gael hefyd. Mae ymwelwyr ac aelodau newydd i Glwb Golff y Bala yn sicr o gael croeso cyfeillgar. Am ragor o wybodaeth ac am brisiau arbennig neu ar sut i ymuno, cysylltwch a’r Ysgrifennydd / Rheolwr; Rhys Jones ar (01678) 520359. Manteision ymuno â Chlwb Golff Y Bala Ymuno’n swyddogol o'r GUW (Undeb Golff Cymru) Mynediad i'r cwrs golff yn rhad ac am ddim trwy gydol y flwyddyn Cyfle i logi locr Lle parcio Llogi cyfleusterau Clwb Golff y Bala am ddim Mae ein pecynnau Aelodaeth yn cynnwys: Pecyn ‘Member get Member’ Bydd aelodau presennol sy'n cyflwyno aelod newydd neu'n ailgyflwyno cyn-aelod (rhaid i'r aelodaeth fod wedi dod i ben am ddwy flynedd) yn derbyn gostyngiad o £50 tra bydd yr aelod newydd yn derbyn gostyngiad o £100 ar ei aelodaeth blwyddyn gyntaf. Taliad Aelodaeth / Gorchymyn Sefydlog (dros 10 mis) Gwryw £365 (taliadau S.O misol o £36.50) Benyw £365 (taliadau S.O misol o £36.50) Bargeinion Aelodaeth sy'n Gysylltiedig ag Oedran 19 a 20 oed = 25% o'r Tanysgrifiad Llawn 21 a 22 oed = 50% o'r Tanysgrifiad Llawn Yn 23 a 24 oed = 75% o'r Tanysgrifiad Llawn Cynigion Arbennig Aelodaeth Gaeaf [Hydref i Fawrth] = £100 Aelodaeth 4 Mis = dewis a dewis eich 4 mis rhwng £ 100 a £180 Myfyriwr Llawn Amser = £70 Aelod o'r Wlad = £175 Ffurflen aelodaeth Lawr lwythwch ffurflen aelodaeth Clwb Golff y Bala a dychwelyd i sylw Ysgrifennydd y clwb - llawrlwythwch yma.
CYFEIRIAD Bala Golf Club Penlan, Bala Gwynedd LL23 7YD
CYSYLLTU Ffon: 01678 520359 Ebost: balagolf@btconnect.com

Clwb Golff Y Bala Golf Club

Tel: 01678 520359

Clwb Golff Y Bala Golf Club

Tel: 01678 520359