Green Fees

Green Fee Rates / Tâl am chwarae

CLWB GOLFF Y BALA GOLF CLUB (2019)

18 twll/hole

Dydd Llun i ddydd Gwener

Monday to Friday

£20

10 twll/hole

Dydd Llun i ddydd Gwener

Monday to Friday

£15

18 twll/hole

Penwythnos a Gwyliau Banc

Weekends and Bank Holidays

£25

10 twll/hole

Penwythnos a Gwyliau Banc

Weekends and Bank Holidays

£20

Os yn chwarae gydag aelod – 50% o’r uchod / If playing with a member – 50% of the above


Please contact the Club in advance re tee availability during weekends.
01678 520359 / balagolf@btconnect.com