Croeso - Welcome

Mae'r cwrs 10-twll yma wedi ei leoli ar lwyfandir bron 1000 o droedfeddi uwchben uchder y môr. O ganlyniad, fe fydd y chwaraewyr sydd leiaf hawdd eu hargraffu yn frwdfrydig am yr olygfa a geir ar rannau o'r cwrs, gan ei fod yn cynnwys cefn gwlad ddarluniadwy sy'n ymgorffori cadwyn yr Arennig i'r Gogledd, cadwyn yr Aran i'r De Orllewin gyda chadwyn y Berwyn yn rhedeg o'r Gorllewin i'r Dwyrain. Yn syth o dan y cwrs mae'r enwog a phrydferth Lyn Tegid, y llyn naturiol mwyaf yn y Wlad fel gem yn y Dyffryn o ble daw'r Afon Ddyfrdwy adnabyddus.

Edrychwn ymlaen yn fawr i estyn croeso cynnes i bawb a hoffai ddod i brofi ansawdd, awyrgylch a golygfeydd ein clwb golff yma yn y Bala.

  • Bala Golf Course
  • Bala Golf Club
  • Bala Golf

Newyddion Diweddaraf

20/11/2014
Dathlu'r Calan Mewn Steil!

19/11/2014
Datblygu Golff Cymru

08/04/2014
Eisteddfod yr Urdd,

...mwy o newyddion »

Clwb Golff y Bala

Penlan
Bala
Gwynedd LL23 7YD

Rhif Ffôn:
01678 520359
E-bôst:
balagolf@btconnect.com

Trydar Trydar @BalaGolff

Cymraeg English